Новые изображения

F.28 "Fellowship" | 3D-ALN | c/n 11136

 F.28 "Fellowship" | 3D-ALN | c/n 11136

Автор
P.Dubois

добавлена 02 сент., 09:44

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

On 1 January 2003.
Источник
Wikipedia
Автор
Bob Adams

добавлена 02 сент., 09:33

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

On 1 December 2003.
Источник
Wikipedia
Автор
Bob Adams

добавлена 02 сент., 09:31

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

добавлена 02 сент., 09:30

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

добавлена 02 сент., 09:30

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

Abandoned at Manzini, Matsapha on September 25, 2006.
Источник
Airliners.net
Автор
Sören Karleby

добавлена 02 сент., 09:27

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

F.28 "Fellowship" | 3D-ALN | c/n 11136

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070;  F.28 "Fellowship" | 3D-ALN | c/n 11136

Manzini - Matsapha, Swaziland, January 1981.
Источник
Airliners.net
Автор
Trevor Ayton

добавлена 02 сент., 09:24

IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

 IAI-201 "Arava" | 3D-DAC | c/n 070

Pretoria Waterkloof, 6 October 1995.
Источник
Wikipedia
Автор
Peter M Garwood

добавлена 02 сент., 09:18

BK.117 | 388 | c/n 7118

 BK.117 | 388 | c/n 7118

Margate Airshow, UK, circa 2007.
Источник
http://www.sa-transport.co.za/
Автор
John Dovey

добавлена 02 сент., 06:28

BK.117 | 388 | c/n 7118

 BK.117 | 388 | c/n 7118

Margate Airshow, UK, circa 2007.
Источник
http://www.sa-transport.co.za/
Автор
John Dovey

добавлена 02 сент., 06:28

BK.117 | 388 | c/n 7118

 BK.117 | 388 | c/n 7118

Margate Airshow, UK, circa 2007.
Источник
http://www.sa-transport.co.za/
Автор
John Dovey

добавлена 02 сент., 06:27

BK.117 | 388 | c/n 7118

 BK.117 | 388 | c/n 7118

Margate Airshow, UK, circa 2007.
Источник
http://www.sa-transport.co.za/
Автор
John Dovey

добавлена 02 сент., 06:25