SA.341/SA.342 "Gazelle"


Тип ЛА

SA.342L

Оператор

Icon_32_flag_of_ecuador.svg Республика Эквадор | Военные > Army Aviation (Aviación del Ejército Ecuatoriana AEE 1978-....) > BAE 15 "Paquisha" (Brigada de Aviación del Ejército No.15)

 SA.341/SA.342 "Gazelle"

Date unknown, before September 2012.

 SA.341/SA.342 "Gazelle"

Date unknown, before September 2012.

 SA.341/SA.342 "Gazelle"

Date unknown, before September 2012.

 SA.341/SA.342 "Gazelle"

Date unknown, before September 2012.

 SA.341/SA.342 "Gazelle"

Date unknown, before September 2012.

 SA.341/SA.342 "Gazelle"

Date unknown, before September 2012.