Mitsubishi Ki-30 Nagoya/Ann

оператор
1-й чутай, 16-й сентай
модель ЛА
Ki-30

Район Халхин-Гола, лето 1939 г. Участник боев на Халхин-Голе.


Тип ЛА

Ki-30 Nagoya/Ann

Оператор

Icon_32_65 Япония | Военные

Mitsubishi Ki-30 Nagoya/Ann