Mi-8/Mi-17/Mi-18 Hip | Mi-17 | Mi-171

 Mi-8/Mi-17/Mi-18 Hip | Mi-17 | Mi-171

Codes not visible.

original size link JPEG 441 x 334, 31.9 KB

added 22 Aug 17:31


Aircraft model

Mi-171E

Operator

Icon_32_flag_of_ecuador.svg Republic of Ecuador | Military > Army Aviation (Aviación del Ejército Ecuatoriana AEE 1978-....) > BAE 15 "Paquisha" (Brigada de Aviación del Ejército No.15)

Aircraft

Mi-8/Mi-17/Mi-18 Hip | Mi-17 | Mi-171

 Mi-8/Mi-17/Mi-18 Hip | Mi-17 | Mi-171

Codes not visible.