Avia B.35/B.135 | c/n.7044 | 5

Avia B.35/B.135 | c/n.7044 | 5

original size link JPEG 797 x 341, 33.8 KB
Source
"Ploeszti 1943" by Janusz Ledwoch and Jacek Nowicki. Seria: Kampanie Lotnicze No.40. (c) AJ-Press, Warszawa 1997. Wydawnictwo "Militaria" 00-961, Warszawa 42 skr.pocz.106. ISBN 83-86209-58-5
Author
Janusz Ledwoch

added 04 Jun 10:14

Mitropolia, Bulgaria, 1943.


Aircraft model

B.35/B.135

Operator

Icon_32_76 Bulgaria | Military

Aircraft

Avia B.35/B.135 | c/n.7044 | 5

Avia B.35/B.135 | c/n.7044 | 5